Chính sách bảo mật thông tin người dùng
1 Nguyên tắc chung
Chào mừng quý khách hàng đến với Website Công ty TNHH Thiết Bị Điện Trường Đạt của chúng tôi gọi tắt là Công ty Trường Đạt. Khi quý khách hàng truy cập vào Website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nội dung nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.
2 Thu thập thông tin cá nhân
Để truy cập thông tin và mua hàng tại website https://truongdat.com.vn/có thể bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân như họ tên, email, địa chỉ, số ĐT liên lạc... Ngoài ra chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số đường liên kết bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website 
https://truongdat.com.vn/  Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web của bạn ghi nhận mỗi khi truy cập như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ điều hướng bạn đến website. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
3 Sử dụng thông tin cá nhân
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Trường Đạt thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Điều khoản dịch vụ” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như email, điện thoại, tin nhắn... Quý khách cũng có thể nhận được email cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng... nếu quý khách đăng ký nhận email thông báo.
4 Chia sẻ thông tin cá nhân:
Ngoại trừ các trường hợp về "Sử dụng thông tin cá nhân" như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân quý khách ra ngoài. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của quý khách sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp theo quy định của pháp luật.
 5 Truy xuất và chỉnh sửa thông tin cá nhân: